Verbintenissenrecht

Heeft u een overeenkomst afgesloten, maar wordt deze niet nagekomen? Bij ons kantoor kunt u terecht voor juridisch hulp over verbintenisrechtelijke geschillen, zodat u uw recht kunt behalen.

Overeenkomsten vloeien zowel uit de wet als uit een overeenkomst voort. Het is belangrijk om afspraken schriftelijk vast te leggen. Bij niet nakoming van deze afspraken kunnen maatregelen getroffen worden.

Wij staan zowel natuurlijke- als rechtspersonen juridisch bij. Wij dienen u van een passend advies. Mocht het zover komen dat er geprocedeerd dient te worden, dan zullen wij u eveneens juridisch bijstaan.