Business handshake of two men closing a deal

Is een slapend dienstverband een nieuwe trend in het arbeidsrecht?

Onlangs heeft het hof zich gebogen over de vraag of een slapend dienstverband geoorloofd is. Bij een slapend dienstverband blijft de werknemer die langer dan twee jaar ziek is in dienst en lopen de re-integratieverplichtingen door, maar de werkgever…
Blank credit application form with envelope and pen close up

Wanneer komt een beëindigingsovereenkomst tot stand?

De bedenktermijn is met de komst van de Wet Werk en Zekerheid onderdeel geworden van het arbeidsrecht, maar zorgt sindsdien ook regelmatig voor discussie tussen werkgever en werknemer bij het beëindigen van het dienstverband. De bedenktermijn…