Bestuursrecht

Heeft u een bestuurlijke boete ontvangen? Of wenst u juist bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing van een bestuursorgaan? Dan kunt u zich laten bijstaan door een van onze advocaten.

De advocaten bestuursrecht adviseren en procederen onder meer over handhaving door de overheid en opgelegde sancties, intrekking of weigering van vergunningen, sluiting van een bedrijf en bestemmingsplannen.

Onze advocaten bestuursrecht geven u graag advies en staan u bij in procedures.