Thuiskopievergoeding verschuldigd?

corporate-buildings-white

Bent u importeur of fabrikant van of handelaar in blanco beeld- en geluiddragers (denkt u hierbij aan cd’s dvd’s en e-readers) en/of apparaten zoals pc’s, laptops, tablets, mp3-spelers en smartphones? Dan bent u aan Stichting de Thuiskopie een vergoeding verschuldigd.
Wat is Stichting de Thuiskopie?
Stichting de Thuiskopie heeft als doel om vergoedingen te innen en deze uit te keren aan auteurs, tekstschrijvers, ontwerpers etc. zodat de “uitvinders” krijgen waar zij recht op hebben. Deze Thuiskopievergoeding wordt geheven van fabrikanten en importeurs van voorwerpen die zijn “uitgevonden” door een ander, waarbij aan de ander een vergoeding toekomt voor het auteursrecht e.d. Thuiskopie is gerechtigd om voor deze personen de vergoedingen te innen. De vraag die dus rijst is, bent u een fabrikant of importeur die deze vergoeding zou moeten afdragen?

Importeur en fabrikant
Indien u voorwerpen van een bedrijf in het buitenland geleverd krijgt is het de vraag of het buitenlandse bedrijf als importeur moet worden aangemerkt en dus de vergoeding moet betalen. In een uitspraak van de Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2014:14732) is naar voren gekomen dat in de eerste plaats van belang is wie de eigenaar van de informatiedragers is ten tijde van de invoer. Indien u de voorwerpen zelf in het buitenland koopt en over de grens vervoert, dan wordt u aangemerkt als importeur en bent u derhalve gehouden de vergoeding aan Thuiskopie te bepalen. Is echter het buitenlandse bedrijf degene die de voorwerpen over de grens vervoert en bij u aflevert, dan zou het buitenlandse bedrijf als de importeur kunnen worden aangemerkt en dient het buitenlandse bedrijf de vergoeding te betalen. Hier is echter wel een uitzondering op. Mocht het voor Thuiskopie onmogelijk zijn om bij de importeur de vergoeding te incasseren, dan kan het zo zijn dat ze alsnog bij u uit kunnen komen.

Afdracht plicht Thuiskopievergoeding
Thuiskopie haalt haar rechten om deze vergoeding te innen uit de Auteurswet. Op basis van de Auteurswet is Thuiskopie gerechtigd om informatie op te vragen bij verkopers van informatiedragers om uit te zoeken of die verkoper wellicht Thuiskopievergoeding dient te betalen. Ontvangt u een brief van Thuiskopie met het verzoek informatie toe te zenden? Dan bent u verplicht om gehoor te geven aan deze “oproep” van Thuiskopie. Indien zij informatie opvraagt bij u, bent u verplicht om dit toe te zenden op grond van de Auteurswet. Doet u dit niet, dan kunt u niet bewijzen dat u geen importeur of fabrikant bent en kan het zo zijn dat Thuiskopie bij u de vergoedingen in rekening zal brengen. Het is dus verstandig om alle informatie toe te zenden aan Thuiskopie.

Conclusie
Narecht Advocaten adviseert u om alle opgevraagde informatie aan Thuiskopie toe te zenden. Thuiskopie zal dan bestuderen of u als importeur of fabrikant dient te worden aangemerkt en de vergoeding verschuldigd bent. Het kan natuurlijk zo zijn dat dit niet het geval is! Mocht dit wel het geval zijn, dan kunt u de vergoeding eventueel doorberekenen aan uw klanten door de vergoeding in de prijzen van uw producten op te nemen.

Wenst u meer informatie over de Thuiskopievergoeding? Of heeft u wellicht een brief ontvangen en wilt u advies inwinnen? Neemt u contact op met Daphne van Luijk, per telefoon: 070 – 262 9493 of per e-mail: info@narechtadvocaten.nl.