• Narecht Advocaten

  Welkom bij ons kantoor

Welkom bij ons kantoor, waar met veel plezier en inzet aan juridische zaken wordt gewerkt

Advies

Uw belangen staan bij ons centraal en vormen tevens het uitgangspunt van onze adviezen.

Informatie

Op deze website vindt u naast algemene informatie over het kantoor ook informatie over de advocaten en de rechtsgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn.

Voor wie

Ons kantoor staat zowel particulieren als ondernemingen juridisch bij. Narecht Advocaten adviseert en procedeert.

Toevoeging

Als u niet zo’n hoog inkomen heeft, kan het zijn dat u recht heeft op een toevoeging. Dat betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van uw advocaat vergoedt en u zelf alleen een eigen bijdrage aan uw advocaat hoeft te betalen.

High Trust

High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners. High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal.

Onze medewerkers

Mw. mr. N. Rachid

Mw. mr. N. Rachid

Advocaat en Oprichtster

Nabila Rachid (beëdigd in 2007)

Nabila heeft Nederlands Recht aan de Universiteit van Tilburg gestudeerd. Na haar studie is zij bij Lawton Advocaten in dienst getreden te Breda. Als advocaat heeft zij zich ontwikkeld tot een specialist in het insolventierecht en het beslag- en executierecht. Daarnaast begeleidt zij vele cliënten binnen de rechtsgebieden van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Voorts is zij verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys als gecommitteerde.

Nabila heeft gedurende haar studie twee onderzoeksstages voltooid bij de Rechtbank Zeeland- West- Brabant op de Afdeling Insolventie voor de Universiteit van Tilburg en Rechtbank Zeeland- West- Brabant. Voorts is Nabila voorzitter geweest van de sectie arbeidsrecht en bestuurslid van de Stichting Juridische E.H.B.O. (Rechtswinkel Tilburg).

Publicaties:

"Lege boedels: code rood of vals alarm", Tijdschrift voor Insolventierecht 2008, 33 (Van Dijck, Rachid, Vielvoye, Vriesendorp).

Mw. mr. H. Mahyou

Mw. mr. H. Mahyou

Advocaat

Hakima Mahyou (beëdigd in 2015)

Per 21 augustus 2015 is Hakima in dienst getreden bij Narecht Advocaten als advocaat. Bij Narecht Advocaten houdt Hakima zich voornamelijk bezig met het bestuursrecht en verbintenissenrecht. Binnen de sectie bestuursrecht is Hakima gespecialiseerd in zaken met betrekking tot de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Hakima heeft aan de Universiteit Leiden de master Staats- en Bestuursrecht gevolgd. Voorts heeft zij een master Publiekrecht met specialisatie Militair recht gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam.

Hakima heeft tijdens haar studie stage gelopen bij Van Doorne op de praktijkgroep Overheid & Vastgoed en bij het ministerie van Veiligheid en Justitie op de Directie Wetgeving.

Mw. mr. P.E. Epping

Mw. mr. P.E. Epping

Advocaat

Pamela Epping (beëdigd februari 2018)

Per 1 oktober 2015 is Pamela Epping werkzaam bij Narecht Advocaten en is zij medio 2016 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de richting Strafrecht. Hoewel haar passie ligt in het strafrecht is zij zich steeds meer gaan verdiepen in het burgerlijk (proces)recht en is het schrijven van processtukken een specialiteit van haar geworden.

Pamela heeft zich tijdens haar studie ingezet op vrijwillige basis bij het Justitieel Klachten Buro (Rotterdam) en de Rechtswinkel, waar zij ondersteuning heeft geboden aan haar cliënten. Tijdens haar werkzaamheden bij haar voormalig werkgever heeft zij het opdoen van haar kennis uitgebreid en heeft zij menig cliënt in de rechtszaal bijgestaan.

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Onze experts helpen u graag bij de volgende zaken:

 • ontslagrecht;
 • loonvorderingen;
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • arbeidsongevallen;
 • concurrentie- en relatiebeding.

Onze experts: mr. N. Rachid en mr. H. Mahyou

Bestuursrecht

Onze expert helpt u graag bij de volgende onderwerpen:

 • bestuursprocesrecht;
 • bezwaar en beroep;
 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG);
 • Boetes bij overtreding Wet arbeid vreemdelingen;
 • Boetes bij overtreding Warenwet;
 • Boetes bij overtreding Tabakswet;
 • Sociale zekerheid (bijstandsuitkering, uitkering UWV).

Onze expert: mr. H. Mahyou

Huurrecht

Onze expert helpt u graag met de volgende zaken:

 • woonruimte;
 • bedrijfsruimte 7:230a BW en 7:290 BW;
 • dreigende ontruiming;
 • huurbescherming;
 • verhuisvergoeding.

Letselschade

We behartigen graag uw belangen bij:

 • verkeersaansprakelijkheid;
 • medische aansprakelijkheid;
 • bedrijfsongeval.

Onze expert: mr. H. Mahyou

Ondernemingsrecht

Onze expert helpt u graag bij de volgende onderwerpen:

 • aandeelhoudersovereenkomsten;
 • aandeelhoudersgeschillen;
 • insolventie;
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • franchiseovereenkomsten;
 • algemene voorwaarden.

Onze expert: mr. N. Rachid

Personen- en familierecht

Binnen ons kantoor behandelen we de volgende zaken:

 • echtscheiding aanvragen;
 • voorlopige voorzieningen;
 • echtscheidingsconvenant;
 • gezag en omgang;
 • ouderschapsplan;
 • partner- en kinderalimentatie.

Onze expert: mr. N. Rachid

Strafrecht

Onze experts staan u bij in de volgende zaken:

 • ondernemingsstrafrecht;
 • bestuursstrafrecht;
 • alcoholzaken;
 • Opiumwet;
 • geweldszaken;
 • witwassen.

Onze experts: mr. N. Rachid en mr. P. E. Epping

Contact

Delftsestraat 11
3013 AB Rotterdam
Tel: 010 – 310 5171
Email: info@narechtadvocaten.nl